Majątek Centrum

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ   WARTOŚĆ
1. Wartości niematerialne i prawne   121 247,39 zł
2. Środki trwałe w tym:   208 285 778,14
  grunty   186 666 300,00 zł
  budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej   19 028 401,16 zł
  urządzenia techniczne i maszyny   2 326 603,88 zł
  środki transportu   128 161,73 zł
  inne środki trwałe   136 311,37 zł
Data publikacji 03.10.2013

Data modyfikacji 19.04.2018
Rejestr zmian
Autor : Jacek Augustyniak

Osoba publikująca: Redaktor Centrum


Statystyka strony: 34076 wizyt