Majątek Centrum

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku, podany według wartości początkowej (wartości zakupu):

RODZAJ   WARTOŚĆ
1. Środki trwałe w tym:   304 567 016,32 
  grunty   186 666 300,00 zł
  budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej   50 147 454,04 
  urządzenia techniczne i maszyny   53 243 509,63 zł
  środki transportu   12 123 117,26 zł
  inne środki trwałe   2 386 635,39 zł
2. Pozostałe środki trwałe   10 058 912,61 
3. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3.500,00 zł   3 742 023,44 zł
4. Wartości niematerialne i prawne poniżej 3.500,00 zł   438 374,41 zł
5. Wyposażenie pozabilansowe   477 331,26 zł
Data publikacji 03.10.2013

Data modyfikacji 10.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Jacek Augustyniak

Osoba publikująca: Redaktor Centrum


Statystyka strony: 32635 wizyt