Majątek Centrum

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 
144 968,01 zł
2.
Środki trwałe w tym:
 
207 397 019,77
 
grunty
 
186 666 300,00 zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
18 423 333,72 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
1 936 003,23 zł
 
środki transportu
 
276 805,30 zł
 
inne środki trwałe
 
94 577,52 zł
Data publikacji 03.10.2013

Data modyfikacji 10.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Jacek Augustyniak

Osoba publikująca: Redaktor Centrum


Statystyka strony: 34761 wizyt