Rekrutacja

Hydraulik

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza nabór na stanowisko: Hydraulik

Wymiar etatu: pełny.

Miejsce pracy: Warszawa

 

I.       Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania, niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie  zawodowe lub średnie techniczne – kierunkowe
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
  i sieci na stanowisku eksploatacji – grupa 2, 3
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe (min. 5 lat)
 • duża samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

II.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie prac w zakresie instalacji gazowych, cieplnych, hydraulicznych
  i sanitarnych zgodnie z wymogami BHP,
 • wykonywanie napraw instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz instalacja centralnego ogrzewania lub wykonywanie niezbędnych napraw,
 • utrzymanie prawidłowości działania układów pomiarowo – rozliczeniowych
 • konserwacja instalacji i urządzeń c.o.
 • uszczelnianie i utrzymanie sprawności technicznej wszystkich zaworów wodnych

III. Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 • List motywacyjny i życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadzcenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu  e-mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 31 lipca 2018 r. na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl  

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Data publikacji 23.07.2018

Data modyfikacji 23.07.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Anna Capkovska


Statystyka strony: 1502 wizyt