Rekrutacja

Administrator obiektu

Centrum Obsługi Administracji Rządowej IGB ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Administrator obiektu - pełen etat.

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

I. Kandydaci przystępujący do składania ofert powinni spełniać następujące wymagania, niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne);

 • doświadczenie w utrzymaniu technicznym budynków (w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji, instalacji wod-kan, ppoż., automatyki);

 • umiejętność obsługi komputera, znajomość programów Word i Excel;

 • wysoki poziom kompetencji społecznych, dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja czasu i pracy;

 • prawo jazdy kat. B;

 • minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z administracją i/ lub zarządzaniem nieruchomościami.

 • świadectwo kwalifikacyjne Gr 1 na stanowisko eksploatacja E do 1kV, będzie dodatkowym atutem;

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • nadzór nad prawidłową, bieżącą eksploatacją administrowanych obiektów;

 • utrzymanie budynków w stanie pełnej sprawności technicznej oraz reagowanie na bieżące potrzeby użytkowników nieruchomości;

 • zapewnienie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne oraz instalacji budynkowych;

 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,

 • usuwanie awarii, wykonywanie napraw, monitoring mediów;

 • współpraca i kontrola nad podwykonawcami w zakresie prac konserwacyjnych i serwisowych infrastruktury technicznej obiektów;

 • nadzór nad likwidacją szkód majątkowych, współpraca z firmą ubezpieczeniową;

 • podział zużycia mediów na najemców obiektu;

 • monitorowanie i raportowanie stałych kosztów nieruchomości;

 • realizacja i aktualizacja strategii wykorzystania nieruchomości,

 • bieżące raportowanie, tworzenie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych.

III. Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy.

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 • Duże wyzwania zawodowe i możliwość uczestniczenia w rozwoju firmy.

 • Pracę w prestiżowej instytucji.

 •  

 • IV.      Wymagane dokumenty (obowiązkowe):

 • ▪ List motywacyjny i życiorys – CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

  Oświadczenie o: pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,

  Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydatów dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

   

   

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)".

   

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@centrum.gov.pl  w terminie do dnia 26 marca 2018 r.

   

   

   

Data publikacji 05.03.2018

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Anna Capkovska


Statystyka strony: 280 wizyt