Zadania i kompetencje centralnego zamawiającego

Centralny Zamawiający

Z dniem 30 marca 2011 roku, Centrum Obsługi Administracji Rządowej na mocy przepisów Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 16 w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, zostało wskazane Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, jako Centralny Zamawiający posiada kompetencję do:

1.     przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

2.     udzielania zamówień publicznych,

3.     zawierania umów ramowych

- na potrzeby jednostek administracji rządowej.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej może realizować zamówienia centralne w zakresie:

 dostaw:

1.     energii elektrycznej,

2.     paliw,

3.     samochodów osobowych i ciężarowych

4.     komputerów osobistych, serwerów, pamięci masowych, nośników danych, urządzeń sieciowych i tabletów,

5.     urządzeń biurowych: drukarek, kopiarek, skanerów, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych,

6.     oprogramowania,

7.     akcesoriów i materiałów biurowych lub informatycznych,

8.     mebli,

9.     prasy,

10.   kart flotowych.

- usług:

1.     telefonii stacjonarnej,

2.     telefonii ruchomej,

3.     dostępu do sieci internet,

4.     zapewnienia i utrzymania czystości,

5.     wywozu nieczystości,

6.     ochrony osób i mienia,

7.     kurierskich,

8.     pocztowych,

9.     poligraficznych i wydawniczych,

10.   administrowania budynkami,

11.   ubezpieczeniowych, w zakresie ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i komunikacyjnych,

12.   medycznych,

13.   serwisu i obsługi pogwarancyjnej samochodów osobowych i ciężarowych,

14.   transportu lotniczego,

15.   szkoleniowych,

16.   najmu samochodów osobowych i ciężarowych, komputerów osobistych, serwerów, pamięci masowych, nośników danych, urządzeń sieciowych i tabletów, urządzeń biurowych: drukarek, kopiarek, skanerów, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz mebli.

 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określa, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, wykaz dostaw i usług, które w roku następnym będą realizowane przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej jako zamówienia centralne.

 

Zamówienia centralne w 2011 roku:

1.     usługi telefonii ruchomej

2.     usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych

3.      dostawa kart flotowych

 

 Zamówienia centralne w 2012 roku:

1.     dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych,

2.     dostawa akcesoriów i materiałów biurowych

3.     dostawa biletów lotniczych

4.     usługi ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń majątkowych,

5.     usługi kurierskie,

Zamówienia centralne w 2013 roku:

1.     dostawa komputerów osobistych stacjonarnych i przenośnych oraz tabletów,

2.     dostawa energii elektrycznej,

3.     dostawa samochodów osobistych,

4.     dostawa oprogramowania w zakresie systemu informacji prawnej,

5.     usługi telefonii stacjonarnej,

6.     usługi kurierskie w zakresie przesyłek krajowych.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej może wykonywać czynności również w zakresie nieobjętym przepisami ww. Zarządzenia, na zasadach określonych odrębnymi porozumieniami i na mocy udzielonych pełnomocnictw.

 

Data publikacji 25.09.2013

Data modyfikacji 02.03.2017
Rejestr zmian
Autor : Redaktor Centrum

Osoba publikująca: Redaktor Centrum


Statystyka strony: 15668 wizyt