Zadania i kompetencje centralnego zamawiającego

Centralny Zamawiający

Z dniem 30 marca 2011 roku, Centrum Obsługi Administracji Rządowej (wcześniej Centrum Usług Wspólnych) na mocy przepisów Zarządzenia nr 16 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wskazania centralnego zamawiającego do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówień oraz zawierania umów ramowych na potrzeby jednostek administracji rządowej, zostało wskazane Centralnym Zamawiającym dla jednostek administracji rządowej.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, jako Centralny Zamawiający posiada kompetencję do:

1.     przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

2.     udzielania zamówień publicznych,

3.     zawierania umów ramowych

- na potrzeby jednostek administracji rządowej.

Obecnie Centrum Obsługi Administracji Rządowej może realizować zamówienia centralne w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych na podstawie Zarządzenia nr 100 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego ze zm.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów corocznie określa wykaz dostaw, usług i robót budowlanych, które w roku następnym będą realizowane przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej jako zamówienia centralne.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej może wykonywać czynności również w zakresie nieobjętym przepisami ww. Zarządzenia, na zasadach określonych odrębnymi porozumieniami i na mocy udzielonych pełnomocnictw.

Data publikacji 25.09.2013

Data modyfikacji 04.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Redaktor Centrum

Osoba publikująca: Redaktor Centrum


Statystyka strony: 17145 wizyt