Zadania i kompetencje

Podstawowym celem istnienia Centrum Obsługi Administracji Rządowej jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz racjonalne zarządzanie powierzonym majątkiem Skarbu Państwa.

 

Przedmiotem działalności podstawowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej są:

 1. Usługi, dostawy, roboty budowlane na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w zakresie:
  1.  zarządu, gospodarowania i administrowania mieniem,
  2. obsługi administracyjnej, gospodarczej i technicznej
   w tym administrowania systemem i siecią teleinformatyczną, w tym służącą do przetwarzania informacji niejawnych,
  3. inwestycji i remontów,
  4. zamówień publicznych,
  5. wydawnictw i poligrafii,
  6. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz innych uprawnionych osób,
  7. zapewnienia bazy szkoleniowo-konferencyjnej dla Rządu oraz administracji rządowej, a w zakresie niewykorzystanym na cele szkoleniowo-konferencyjne świadczenie usług wypoczynkowych z tym, że usługi szkoleniowo - konferencyjne stanowić będą dominujący w przedziale roku budżetowego zakres działania,
 2. Finansowanie lub dofinansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz remontów;
 3. Prowadzenie wspólnych lub centralnych zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) jak również świadczenie usług wspólnych wynikających z tych zamówień.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej może prowadzić działalność w zakresie określonym w pkt 1 na rzecz podmiotów innych niż KPRM, jako działalność inną niż podstawową (działalność dodatkowa).

Data publikacji 18.01.2011

Data modyfikacji 02.03.2017
Rejestr zmian
Autor : Redaktor Centrum

Osoba publikująca: Redaktor Centrum


Statystyka strony: 24718 wizyt