Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Lp Data Nazwa
1 28.12.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na : Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r. nr referencyjny 54-133/2017/KRWŁ-US/SK.

2 08.12.2017 Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu na „Obsługę prawną w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych”, w trybie art. 138o ustawy Pzp, nr zamówienia: 24/2017/WZP/MM

3 26.09.2017 Informacja o udzieleniu zamówienia na organizację (przygotowanie) i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz organizację konferencji i trzech seminariów na temat dostępności usług publicznych, Numer referencyjny 228/DSC/2017/US/SK”.

4 02.08.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługe społeczną: ochrona osób i mienia dla Jednostek Administracji Państwowej

5 21.06.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną: świadczenie usługi przygotowania i przeprowadzenia AOSR i szkoleń ustawicznych

6 13.03.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną: obsługę prawną w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych

7 17.01.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną: świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk

8 23.12.2016 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę społeczną: świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym