Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej (nr 224/2017/KR-WŁ/86/2017/ZRP)

Data publikacji 04.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Nowicka


Statystyka strony: 546 wizyt