Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr 209/213/216/ 223/ 2017/KRWŁ-PN/SK na dostawy: artykułów spożywczych dla potrzeb KRW Łańsk.

Data publikacji 29.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Sławomir Kowalczyk


Statystyka strony: 420 wizyt