Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektu Kompleksu Recepcyjno - Wypoczynkowego Łańsk (242/2017/KR-WŁ)

Data publikacji 30.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Nowicka


Statystyka strony: 564 wizyt