Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej (224/2017/KR-WŁ/86/2017/ZRP-2).

Data publikacji 31.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Nowicka


Statystyka strony: 541 wizyt