Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Załączniki

Data publikacji 13.02.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Wioletta Wierzejska


Statystyka strony: 736 wizyt