Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
1 14.08.2018 Remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w obiekcie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

2 13.08.2018 Serwis pojazdów będących w ewidencji Centrum Obsługi Administracji Rządowej

3 06.08.2018 Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych

4 03.08.2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej

5 31.07.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Docieplenie stropu nad 5-piętrem i Salą im. A. Walentynowicz skrzydła C wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie

6 30.07.2018 Najem długoterminowy samochodu dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej

7 30.07.2018 Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

8 26.07.2018 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wsparcia oprogramowania firmy Oracle użytkowanego przez Jednostki Administracji Państwowej nr 2018/24

9 25.07.2018 „Docieplenie stropu nad 3 –piętrem skrzydła B część wschodnia KPRM wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

10 24.07.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie

Wybierz Strony