Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
1 17.08.2017 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby COAR Bufet "R" i ZR Parkowa

2 28.07.2017 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kopiujących i faksujących na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (nr postępowania: 291/BA/I/17)

3 27.07.2017 Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Centralnego Laboratorium w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

4 21.07.2017 Tłumaczenia ustne i pisemne dla KPRM

5 18.07.2017 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania wspomagającego planowanie i udzielanie zamówień publicznych przez Jednostki Administracji Publicznej

6 17.07.2017 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dostawę kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych, nr zamówienia 414/2017/WASK/NBO/ABG

7 17.07.2017 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. Dostawa środków czystości na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

8 22.06.2017 Wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

9 20.06.2017 Dostawa kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych

10 19.06.2017 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej