Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
1 12.04.2019 Remont ogrodzenia terenu od strony ul. Bagatela, nr postępowania:2019/29/COAR

2 05.04.2019 Obsługa metrologiczna wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium GIORiN w okresie od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r.

3 03.04.2019 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

4 26.03.2019 Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin

5 21.03.2019 Remont pokrycia dachu w budynku PERKOZ na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku.

6 19.03.2019 Przebudowa łazienek ogólnodostępnych zlokalizowanych przy głównej klatce schodowej skrzydła A budynku KPRM zlokalizowanym przy Al. Ujazdowskich 1/3

7 15.03.2019 Remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w obiekcie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

8 13.03.2019 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

9 06.03.2019 Usługa druku urzędowych etykiet i paszportów dla Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

10 01.03.2019 Docieplenie stropu nad 3–piętrem skrzydła B część wschodnia wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” w systemie „zaprojektuj-wybuduj.

Wybierz Strony