Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
1 22.06.2017 Wykonanie dokumentacji budowlanej zadania pn. Przebudowa pomieszczeń skrzydła D wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2 20.06.2017 Dostawa kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych

3 19.06.2017 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

4 13.06.2017 Wykonanie zabezpieczeń fizycznych Zintegrowanego Systemu Informatycznego KPRM poprzez dostawę i montaż Systemu Kontroli Dostępu (SKD), Systemu Zarządzania Kluczami (SZK) i systemu telewizji przemysłowej (CCTV)

5 09.06.2017 Organizacja (przygotowanie) i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz organizacja konferencji i trzech seminariów na temat dostępności usług publicznych (syg: 228/DSC/2017/US/SK), prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).

6 24.05.2017 Dostawa kwiatów ciętych, doniczkowych, kompozycji kwiatowych oraz artykułów dekoracyjnych

7 18.05.2017 Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie pracowników Jednostek Administracji Państwowej oraz członków ich rodzin nr 2017/23-2

8 17.05.2017 Tłumaczenia ustne i pisemne dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

9 08.05.2017 Dostawa artykułów spożywczych i wody butelkowanej dla Jednostek Administracji Państwowej

10 08.05.2017 Dostawa artykułów higienicznych i środków czystości dla Jednostek Administracji Państwowej