Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
1 16.04.2018 Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na najem długoterminowy samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej

2 13.04.2018 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

3 28.03.2018 Wykonanie usługi dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium

4 23.03.2018 Zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu Telekomunikacyjnego Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

5 22.03.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

6 14.03.2018 Druk urzędowych etykiet i paszportów, na rzecz i w imieniu Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

7 28.02.2018 Dostawa samochodu osobowego formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

8 16.02.2018 Dostawa artykułów spożywczych i mrożonek na potrzeby Kompleksu Recepcyjno - Wypoczynkowego Łańsk.

9 14.02.2018 Najem długoterminowy samochodów dla Jednsotek Administracji Państwowej

10 14.02.2018 Sukcesywne dostawy gazu ziemnego wraz z dystrybucją dla potrzeb Jednostek Administracji Państwowej Nr postępowania 2018/11.

Wybierz Strony