Ogłoszenia o zamówieniach

Organizacja (przygotowanie) i przeprowadzenie szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej oraz organizacja konferencji i trzech seminariów na temat dostępności usług publicznych (syg: 228/DSC/2017/US/SK), prowadzone w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.).

Załączniki

Data publikacji 09.06.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Sławomir Kowalczyk


Statystyka strony: 699 wizyt