Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie II etapu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń II piętra skrzydła B część wschodnia wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nr zamówienia 378/BA/17/SM

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na Wykonanie II etapu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń II piętra skrzydła B część wschodnia  wraz z dostosowaniem do przepisów ppoż. oraz dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/auction/auction/preview-auction/id/47485

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 01.09.2017

Rejestr zmian
Autor : Sława Malinowska

Osoba publikująca: Sława Malinowska


Statystyka strony: 672 wizyt