Ogłoszenia o zamówieniach

Sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Szanowni Państwo,

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: www.zamowienia.gov.pl.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel
  • IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Pobieranie dokumentacji postępowania:

  • W zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „zgłoś się do udziałuw postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego - w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie lub panelu logowania użytkownika do Systemu,
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy,
  • Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System.

W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

 Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie.

 

Data publikacji 12.09.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Agnieszka Bagińska-Gorczyca


Statystyka strony: 855 wizyt