Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Państwowej nr 2017/26

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Państwowej prowadzone jest
w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/auction/auction/preview-auction/id/48721

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 25.09.2017

Data modyfikacji 25.09.2017
Rejestr zmian
Autor: Agnieszka Bagińska-Gorczyca

Osoba publikująca: Agnieszka Bagińska-Gorczyca


Statystyka strony: 423 wizyt