Ogłoszenia o zamówieniach

Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju, prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: 

https://zamowienia.gov.pl/auction/auction/preview-auction/id/49574

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

  2. komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  3. zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

  4. włączona obsługa JavaScript,

  5. zainstalowany program Acrobat Reader.

    Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 09.10.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Wioletta Wierzejska


Statystyka strony: 362 wizyt