Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa ochrony fizycznej obiektów KRW Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r.

Załączniki

Data publikacji 17.10.2017

Rejestr zmian
Autor: Sławomir Kowalczyk

Osoba publikująca: Sławomir Kowalczyk


Statystyka strony: 424 wizyt