Ogłoszenia o zamówieniach

Usługa flagowania obiektów znajdujących się w programach wizyt zagranicznych delegacji rządowych, przybywających do Polski na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i Kierownictwa KPRM oraz podczas konferencji międzynarodowych i krajowych, nr postępowania 488/BA/KPRM/PN/17.

Usługa  flagowania obiektów znajdujących się w programach wizyt zagranicznych delegacji rządowych, przybywających do Polski na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów
i Kierownictwa KPRM oraz podczas konferencji międzynarodowych
i krajowych
, nr postępowania 488/BA/KPRM/PN/17.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na  "Usługę flagowania obiektów znajdujących się w programach wizyt zagranicznych delegacji rządowych, przybywających do Polski na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i Kierownictwa KPRM oraz podczas konferencji międzynarodowych i krajowych" pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/auction/organizer/preview-auction/id/51669

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 07.11.2017

Data modyfikacji 07.11.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Sławomir Kowalczyk


Statystyka strony: 364 wizyt