Ogłoszenia o zamówieniach

Obsługa prawna w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych.

Postępowanie na obsługę prawną w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych  prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: 

https://zamowienia.gov.pl/auction/auction/preview-auction/id/52132

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 10.11.2017

Data modyfikacji 24.11.2017
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Monika Kaszubowska


Statystyka strony: 814 wizyt