Ogłoszenia o zamówieniach

Usługi w zakresie zapewnienia Centralnego Wydruku na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi w zakresie zapewnienia Centralnego Wydruku na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej nr 2017/28

prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: 

https://zamowienia.gov.pl/auction/organizer/preview-auction/id/53630

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

 • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

 • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

 • włączona obsługa JavaScript,

 • zainstalowany program Acrobat Reader.

  Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

  Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   

Data publikacji 30.11.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kuś


Statystyka strony: 758 wizyt