Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie usługi obejmującej sporządzenie opracowania pn. „Analiza oszczędności i analiza efektów realizacji zamówień centralnych przez centralnego zamawiającego”

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wykonanie usługi obejmującej sporządzenie opracowania pn. „Analiza oszczędności i analiza efektów realizacji zamówień centralnych przez centralnego zamawiającego”

prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/55338/wykonanie-uslugi-obejmujacej-sporzadzenie-opracowania-pn-analiza-oszczednosci-i-analiza-efektow-realizacji-zamowien-centralnych-przez-centralnego-zamawiajacego

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

 1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

 2. komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

 3. zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

 4. włączona obsługa JavaScript,

 5. zainstalowany program Acrobat Reader.

   

  Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

  Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 22.12.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Wioletta Wierzejska


Statystyka strony: 503 wizyt