Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa oleju opałowego na potrzeby KRW Łańsk

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na potrzeby KRW Łańsk

prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/55828/dostawa-oleju-opalowego-na-potrzeby-krw-lansk

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

  2. komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  3. zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

  4. włączona obsługa JavaScript,

  5. zainstalowany program Acrobat Reader.

    Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

    Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 05.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kuś


Statystyka strony: 543 wizyt