Ogłoszenia o zamówieniach

Zapewnienie świadczenia asysty technicznej i konserwacji (software update License &Support) dla produktów Oracle

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zapewnienie świadczenia asysty technicznej i konserwacji (software update License &Support) dla produktów Oracle
nr 130/2017/WIiT prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-auctions.html

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

  • komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

  • włączona obsługa JavaScript,

  • zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

    Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

    Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 22.01.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Wioletta Wierzejska


Statystyka strony: 522 wizyt