Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
w obrocie krajowym i zagranicznym.

Postępowanie na świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym, prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/58169/swiadczenie-uslug-pocztowych-w-zakresie-przyjmowania-przemieszczania-i-doreczania-przesylek-w-obrocie-krajowym-i-zagranicznym​

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 02.02.2018

Data modyfikacji 02.02.2018
Rejestr zmian
Autor : Michał Malarowicz

Osoba publikująca: Michał Malarowicz


Statystyka strony: 444 wizyt