Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2019 i 2020 dla JAP w podziale na części, nr postępowania 2018/10

Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2019 i 2020 dla JAP w podziale na części, nr postępowania 2018/10

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej na  "Dostawę prasy krajowej i zagranicznej na rok 2019 i 2020 dla JAP w podziale na części." pod adresem: https://zamowienia.gov.pl

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
włączona obsługa JavaScript,
zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Data publikacji 13.02.2018

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Sławomir Kowalczyk


Statystyka strony: 56 wizyt