Ogłoszenia o zamówieniach

Sukcesywne dostawy papieru A3 i A4 o różnej gramaturze dla Jednostek Administracji Państwowej – nr postępowania 2018/5.

Szanowni Państwo,

postępowanie na „Sukcesywne dostawy papieru A3 i A4 o różnej gramaturze dla Jednostek Administracji Państwowej” – nr 2018/5  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/59104/sukcesywne-dostawy-papieru-a3-i-a4-o-roznej-gramaturze-na-potrzeby-jednostek-administracji-panstwowej.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Data publikacji 14.02.2018

Data modyfikacji 03.04.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Agnieszka Jagiełło
WZP

Statystyka strony: 536 wizyt