Ogłoszenia o zamówieniach

Sukcesywna dostawa urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej

Szanowni Państwo,

postępowanie na „Sukcesywną dostawę urządzeń biurowych na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej” – nr 2018/2  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem:

https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/59080/sukcesywna-dostawa-urzadzen-biurowych-na-potrzeby-jednostek-administracji-panstwowej

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Data publikacji 14.02.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Monika Ostaszewska


Statystyka strony: 535 wizyt