Ogłoszenia o zamówieniach

Zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu Telekomunikacyjnego Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Postępowanie na zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu Telekomunikacyjnego
Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
(nr zamówienia 15/2018/WIiT/PN/UK), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/62825/zakup-uslugi-wsparcia-technicznego-do-systemu-telekomunikacyjnego-centrum-obslugi-administracji-rzadowej-i-kancelarii-prezesa-rady-ministrow

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

 • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

 • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

 • włączona obsługa JavaScript,

 • zainstalowany program Acrobat Reader.

  Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

  Złożenie oferty wymaga rejestracji w systemie oraz podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   

Data publikacji 23.03.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kuś


Statystyka strony: 877 wizyt