Ogłoszenia o zamówieniach

Wykonanie usługi dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej na  "Wykonanie usługi dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium: nr 2018/28 pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/63187/wykonanie-uslugi-dla-glownego-inspektoratu-ochrony-roslin-i-nasiennictwa-w-zakresie-obslugi-metrologicznej-wyposazenia-pomiarowego-laboratoriow-wojewodzkich-wiorin-i-centralnego-laboratorium-giorin

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację
na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

Data publikacji 28.03.2018

Data modyfikacji 03.04.2018
Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Monika Ostaszewska


Statystyka strony: 632 wizyt