Ogłoszenia o zamówieniach

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl

 

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu postępowania.

 

Oferty w przedmiotowym postępowaniu składa się w formie papierowej.

Data publikacji 13.04.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Agnieszka Bagińska-Gorczyca


Statystyka strony: 634 wizyt