Ogłoszenia o zamówieniach

Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na najem długoterminowy samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej

Najem długoterminowy samochodów dla Jednsotek Administracji Państwowej

 

Wszystkie informacje dotyczące dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postepowania na najem długoterminowy samochodów dla JAP zamieszczone są na Platformie Zakupowej pod adresem: 

https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/64618

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
  • włączona obsługa JavaScript,
  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu dialogu technicznego.

 

Data publikacji 16.04.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kuś


Statystyka strony: 561 wizyt