Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania: Studium i analiza przedinwestycyjna dla budynków Al. Ujazdowskie 1/3, Al. Ujazdowskie 5, al. Szucha 14 stanowiących zespół obiektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szczegółowe informacje o dialogu technicznym dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/66779/ogloszenie-o-dialogu-technicznym-poprzedzajacym-ogloszenie-postepowania-w-sprawie-zamowienia-publicznego-na-wykonanie-opracowania-studium-i-analiza-przedinwestycyjna-dla-budynkow-al-ujazdowskie-1-3-al-ujazdowskie-5-al-szucha-14-stanowiacych-zespol

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

  • włączona obsługa JavaScript,

  • zainstalowany program Acrobat Reader.

    Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu dialogu technicznego.

Data publikacji 16.05.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kuś


Statystyka strony: 503 wizyt