Ogłoszenia o zamówieniach

Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

Postępowanie na Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73, prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia.gov.pl/open-preview-auction.html/67901/swiadczenie-uslugi-stalej-bezposredniej-ochrony-osob-i-mienia-oraz-dozoru-sygnalow-alarmowych-z-centralnego-laboratorium-giorin-w-toruniu-przy-ul-zwirki-i-wigury-73

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,

  • komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  • zainstalowana dowolna  przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.

  • włączona obsługa JavaScript,

  • zainstalowany program Acrobat Reader.

Zaleca się Wykonawcy zainteresowanym udziałem w postępowaniu rejestrację na Platformie Zakupowej w celu otrzymywania na bieżąco powiadomień dotyczących przebiegu dialogu technicznego.

Data publikacji 31.05.2018

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Paulina Kuś


Statystyka strony: 614 wizyt