Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
11 14.08.2018 Remont instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w obiekcie Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Powsińskiej 69/71 w Warszawie

12 13.08.2018 Serwis pojazdów będących w ewidencji Centrum Obsługi Administracji Rządowej

13 06.08.2018 Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych

14 03.08.2018 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Jednostek Administracji Państwowej

15 31.07.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Docieplenie stropu nad 5-piętrem i Salą im. A. Walentynowicz skrzydła C wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie

16 30.07.2018 Najem długoterminowy samochodu dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej

17 30.07.2018 Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

18 26.07.2018 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wsparcia oprogramowania firmy Oracle użytkowanego przez Jednostki Administracji Państwowej nr 2018/24

19 25.07.2018 „Docieplenie stropu nad 3 –piętrem skrzydła B część wschodnia KPRM wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

20 24.07.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie

Wybierz Strony