Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
231 12.11.2014 Dostawa i przesył /dystrybucja energii cieplnej na potrzeby obiektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Centrum Usług Wspólnych w Warszawie

232 06.11.2014 Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku „Leszcz” na terenie Kompleksu Recepcyjno – Wypoczynkowego Łańsk numer referencyjny 878/2014/WIR-PN/SK

233 30.10.2014 Zakup serwerów blade wraz z platformą wirtualizacyjną dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

234 30.10.2014 Wymiana rozdzielni elektrycznej RGR i agregatu prądotwórczego oraz jego instalacji wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych, na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

235 15.10.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej

236 03.10.2014 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

237 11.09.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej rezerwowych przyłączy elektroenergetycznych dla budynków KPRM oraz ich wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem awaryjnym budynków znajdujących się na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3/5 oraz Al.

238 10.09.2014 Sukcesywna dostawa papieru i kartonu do drukowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

239 09.09.2014 Serwisowanie systemu CTP

240 05.09.2014 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów