Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
291 06.11.2014 Remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi w budynku „Leszcz” na terenie Kompleksu Recepcyjno – Wypoczynkowego Łańsk numer referencyjny 878/2014/WIR-PN/SK

292 30.10.2014 Zakup serwerów blade wraz z platformą wirtualizacyjną dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

293 30.10.2014 Wymiana rozdzielni elektrycznej RGR i agregatu prądotwórczego oraz jego instalacji wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych, na terenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

294 15.10.2014 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Jednostek Administracji Państwowej

295 03.10.2014 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, kserokopiarek, faksów oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

296 11.09.2014 Wykonanie dokumentacji projektowej rezerwowych przyłączy elektroenergetycznych dla budynków KPRM oraz ich wewnętrznych instalacji elektrycznych związanych z zasilaniem awaryjnym budynków znajdujących się na terenie KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3/5 oraz Al.

297 10.09.2014 Sukcesywna dostawa papieru i kartonu do drukowania na potrzeby Centrum Usług Wspólnych

298 09.09.2014 Serwisowanie systemu CTP

299 05.09.2014 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

300 03.09.2014 Zakup i dostawa samochodów osobowych dla Jednostek Administracji Państwowej

Wybierz Strony