Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
301 09.06.2015 Remont 4 toalet w budynku głównym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, al. Ujazdowskie 1/3

302 06.06.2015 Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Jednostek Administracji Państwowej

303 03.06.2015 Zakup i dostawa licencji systemu operacyjnego serwerów na potrzeby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

304 29.05.2015 Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Montaż instalacji klimatyzacji w skrzydle B (część wschodnia) budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót/budowy, wykonywanych na podstaw

305 27.05.2015 Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia centralnego pn. „Kształtowanie społecznie preferowanych postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich relacjach z obywatelem”.

306 19.05.2015 Przygotowanie i realizacja kampanii radiowej i internetowej dotyczącej niedopuszczalności przemocy seksualnej wobec kobiet

307 14.05.2015 Usług flagowania wybranych obiektów, w związku z wizytami zagranicznych delegacji rządowych przybywających do Polski na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów, Kierownictwa KPRM oraz podczas konferencji międzynarodowych i kra

308 13.05.2015 Zakup komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych.

309 12.05.2015 Dostawa kartonu na potrzeby planowanej produkcji zleconej Centrum Usług Wspólnych

310 06.05.2015 Projekt przebudowy sieci teleinformatycznych w skrzydle A gmachu głównego KPRM

Wybierz Strony