Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
41 15.02.2019 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym

42 25.01.2019 2019/18/COAR/PN/ABG na usługę sprzątania powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej w obiekcie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów administrowanym przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

43 24.01.2019 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej terenu przy ul. Bagatela 6/8 w Warszawie

44 24.01.2019 Usługa rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych, kolejowych na trasy krajowe i zagraniczne oraz rezerwacji i zakupu miejsc hotelowych, ubezpieczenia oraz pośredniczenia w procesie uzyskiwania wiz dla delegatów Jednostek Administracji Państwowej, numer postępowania: 2019/17.

45 21.01.2019 Usługa pełnienia obowiązków Koordynatora konsorcjum Projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego (FITOEXPORT)” rekomendowanego do dofinansowania w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

46 14.01.2019 Wykonanie projektu technologii stacji uzdatniania wody oraz przebudowa na jego podstawie Stacji Uzdatniania Wody na terenie Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego w Łańsku.

47 21.12.2018 Konserwacja oprogramowania aplikacyjnego systemu ZSIORIN oraz prace programistyczne związane z optymalizacją funkcjonowania Oprogramowania aplikacyjnego w ilości niezbędnej dla realizacji zmian

48 18.12.2018 Usługa zrzutu lotniczego szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żujących na terenie 8 (ośmiu) województw, nr zamówienia 2018/41

49 18.12.2018 Dostawa szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żujących do 8 (ośmiu) Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii, nr zamówienia 2018/40

50 14.12.2018 Zakup foteli obrotowych i krzeseł dla Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Wybierz Strony