Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
41 10.12.2018 Dostawa napojów bezalkoholowych na potrzeby obiektów Centrum Obsługi Administracji Rządowej

42 10.12.2018 Dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektów administrowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanych na terenie Warszawy i Łańska

43 04.12.2018 Odnowienie asysty i wsparcia technicznego dla użytkowanego oprogramowania oraz urządzeń w serwerowniach GIORiN

44 22.11.2018 Dostawa artykułów spożywczych i mrożonek na potrzeby Centrum Obsługi Administracji Rządowej (Bufetu R, Zespołu Rezydencjalnego Parkowa i Kompleksu Recepcyjno – Wypoczynkowego Łańsk)

45 07.11.2018 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania o cenę

46 30.10.2018 Sukcesywny zakup paliw w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych do samochodów służbowych Jednostek Adminmistracji Państwowej

47 26.10.2018 Sukcesywna dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i tabletów na potrzeby Jednostek Administracji Państwowej (nr 2018/37)

48 25.10.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralnego Laboratorium GIORIN (nr 2018/39)

49 23.10.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Badania GMO Centralnego Laboratorium

50 19.10.2018 Remont pokrycia dachu wraz z wymianą instalacji odgromowej budynku przy ul. Grzesiuka 6 w Warszawie

Wybierz Strony