Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
41 23.11.2017 Obsługa techniczna samochodów służbowych

42 17.11.2017 Usługa dostępu do platformy zakupowej dla Jednostek Administracji Państwowej

43 16.11.2017 Dostawa samochodu osobowego formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa

44 15.11.2017 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Centralengo Laboratorium GIORIN (nr postępowania 2017/41)

45 14.11.2017 Dostawa chromatografu gazowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej Centralnego Laboratorium GIORiN

46 10.11.2017 Obsługa prawna w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych.

47 08.11.2017 Obsługa techniczna samochodów służbowych

48 07.11.2017 Usługa flagowania obiektów znajdujących się w programach wizyt zagranicznych delegacji rządowych, przybywających do Polski na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesów Rady Ministrów i Kierownictwa KPRM oraz podczas konferencji międzynarodowych i krajowych, nr postępowania 488/BA/KPRM/PN/17.

49 07.11.2017 Świadczenie usługi pośrednictwa w publikowaniu lub bezpośrednia publikacja nekrologów i kondolencji na łamach dzienników "Rzeczpospolita" i "Gazeta Polska Codziennie" w okresie 12 m-cy.

50 24.10.2017 Dostawa dwóch specjalistycznych macierzy dyskowych wraz z osprzętem oraz dwóch przełączników sieciowych typu FC na potrzeby m.in. systemu ZSI db w lokalizacji Krucza 36 / Wspólna 6