Ogłoszenia o zamówieniach

Lp Data Nazwa
51 23.10.2017 Wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku przy ul. Krucza 36/ Wspólna 6 w Warszawie

52 19.10.2017 Dostawa prasy krajowej i zagranicznej na rok 2018 dla Jednostek Administracji Państwowej w podziale na części

53 17.10.2017 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - usługa ochrony fizycznej obiektów KRW Łańsk w okresie od 01-01-2018 r. do 30-09-2019 r.

54 11.10.2017 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym planowane ogłoszenie postępowania publicznego na wykonanie opracowania pn.: Analiza oszczędności i analiza efektów realizacji zamówień centralnych przez COAR.

55 09.10.2017 Przeprowadzenie kontroli, nadzoru metodycznego oraz nadzoru technicznego specjalnych przyrządów pomiarowych w jednostkach prowadzących działalność w zakresie potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - przeprowadzenie 40 kontroli jednostek na terenie kraju

56 06.10.2017 Dostawa chromatografu gazowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu na potrzeby Pracowni Diagnostyki Fitosanitarnej Centralnego Laboratorium GIORiN

57 28.09.2017 Remont dachu i elewacji budynku A Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

58 26.09.2017 Dostawa licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji oprogramowania, subskrypcji platformy usług hostowanych Microsoft, usług wsparcia inżynierskiego producenta, lub produktów równoważnych dla Ministerstwa Finansów, postępowanie nr 2017/32

59 25.09.2017 Dostawa oprogramowania biurowego dla Jednostek Administracji Państwowej nr 2017/26

60 25.09.2017 Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla kasety blade Dell PowerEdge M1OOOe wraz z 16 serwerami kasetowymi PowerEdge 11G M610 oraz subskrypcja i wsparcie dla oprogramowania VMware vSphere Standard i vCenter - w okresie 3 lat.