Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
51 31.05.2018 Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz dozoru sygnałów alarmowych z Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 73

52 23.05.2018 Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia personelu informatycznego dla Ministerstwa Finansów

53 16.05.2018 Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania: Studium i analiza przedinwestycyjna dla budynków Al. Ujazdowskie 1/3, Al. Ujazdowskie 5, al. Szucha 14 stanowiących zespół obiektów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

54 09.05.2018 Serwisowanie pojazdów użytkowanych przez Jednostki Administracji Państwowej

55 20.04.2018 Dostawa energii elektrycznej dla Jednostek Administracji Państwowej

56 16.04.2018 Dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na najem długoterminowy samochodów dla Jednostek Administracji Państwowej

57 13.04.2018 Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa

58 28.03.2018 Wykonanie usługi dla Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie obsługi metrologicznej wyposażenia pomiarowego laboratoriów wojewódzkich WIORiN i Centralnego Laboratorium

59 23.03.2018 Zakup usługi wsparcia technicznego do Systemu Telekomunikacyjnego Centrum Obsługi Administracji Rządowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

60 22.03.2018 Dostawa specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa