Ogłoszenia o zamówieniach

Centrum Obsługi Administracji Rządowej informuje, że w związku z wprowadzoną pełną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej COAR pod adresem https://zamowienia.gov.pl w module „Postępowania”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Lp Data Nazwa
51 30.07.2018 Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie

52 26.07.2018 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi wsparcia oprogramowania firmy Oracle użytkowanego przez Jednostki Administracji Państwowej nr 2018/24

53 25.07.2018 „Docieplenie stropu nad 3 –piętrem skrzydła B część wschodnia KPRM wraz z wymianą/przebudową pokrycia dachu i instalacji odgromowej w budynku przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” w systemie „zaprojektuj-wybuduj”.

54 24.07.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa systemu oświetlenia w Sali im. A. Walentynowicz zlokalizowanej w skrzydle C budynku KPRM przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych na jej podstawie

55 20.07.2018 Usługa utrzymania oprogramowania firmy IBM użytkowanego przez Jednostki Administracji Państwowej

56 18.07.2018 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Zespołu Rezydencjalnego „Parkowa”

57 16.07.2018 Dostawa sprzętu na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej GIORiN - znak postępowania 2018/31

58 10.07.2018 Dostawę kwiatów ciętych, doniczkowych oraz artykułów dekoracyjnych - znak postępowania 25/2018/WASK

59 03.07.2018 Dostawa owoców i warzyw na potrzeby Bufetu „R” w KPRM

60 22.06.2018 Remont instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w obiekcie przy ul. Powsińskiej 69/71