Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Ostatnia aktualizacja strony: 19.07.2024, 12:15

Centrum Obsługi Administracji Rządowej istnieje w celu zapewnienia sprawnej obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misja ta jest realizowana poprzez wykonywanie zadań statutowych Centrum w zakresie:

  • zapewnienia ciągłości funkcjonowania siedziby KPRM,
  • zapewnienia bazy szkoleniowo - konferencyjnej;
  • zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
  • prowadzenia zmówień publicznych;
  • zapewnienia obsługi poligraficznej;
  • zapewnienia obsługi transportowej.

Ponadto celem istnienia Centrum jest realizacja zadań centralnego zamawiającego poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranie umów ramowych na potrzeby jednostek administracji publicznej.

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) są udostępniane na wniosek.

W celu uzyskania informacji z zakresu działania Centrum Obsługi Administracji Rządowej można skorzystać z wzoru wniosku.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej:sekretariat@centrum.gov.pl

listownie na adres:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa

do góry