Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/kontakt/3429,Dane-kontaktowe.html
13.07.2024, 23:36

Dane kontaktowe

Centrum Obsługi Administracji Rządowej

ul. Powsińska 69/71

02-903 Warszawa

tel. 22 694 71 00

NIP: 521-35-90-436

REGON: 142746130

KRS: 0000373135


ePUAP: /CUW/skrytka


Sekretariat:

tel.  22 694 61 18
tel. 22 694 75 01
fax  22 694 61 21
e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) są udostępniane na wniosek.

Wniosek po wypełnieniu należy przesłać na adres poczty elektronicznej:sekretariat@centrum.gov.pl
 

listownie na adres:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
02-903 Warszawa

Informujemy, że dnia 10.11.2020 r. Centrum Obsługi Administracji Rządowej zawarło z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę nr POIS.01.03.01-00-0001/20 na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków administracji rządowej”. Kwota dofinansowania wynosi 66 457 535,21 zł. Budynki będące w zarządzie Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zlokalizowane w Warszawie oraz na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Łańsk zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji. W wyniku realizacji projektu zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej i pierwotnej, ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Termin zakończenia realizacji projektu upływa 30.06.2023 r. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia procedury przetargowej na wybór generalnego wykonawcy inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj.

W związku z powyższym COAR informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z wdrażaniem przedmiotowego projektu. W przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych prosimy o kierowanie wszelkich informacji na adres:  https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci  

Metadane

Data publikacji : 25.09.2013
Data modyfikacji : 19.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor Centrum
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Anna Pajdała

Opcje strony