Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 

 

54 083,18 zł
2.
Środki trwałe w tym:
 

210 368 942,58 zł
 
grunty
 
183 715 300,00 zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
21 133 886,44 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
2 694 239,45 zł
 
środki transportu
 
2 800 056,95 zł
 
inne środki trwałe
 
25 459,74 zł

Metadane

Data publikacji : 11.02.2022
Data modyfikacji : 11.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kułakowska-Strug
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kułakowska - Strug

Opcje strony

do góry