Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/majatek-centrum/3453,Majatek-Centrum-Obslugi-Administracji-Rzadowej.html
2019-12-12, 14:40

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2018 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 
144 968,01 zł
2.
Środki trwałe w tym:
 
207 397 019,77
 
grunty
 
186 666 300,00 zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
18 423 333,72 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
1 936 003,23 zł
 
środki transportu
 
276 805,30 zł
 
inne środki trwałe
 
94 577,52 zł

Metadane

Data publikacji : 03.10.2013
Data modyfikacji : 10.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jacek Augustyniak Centrum
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Jacek Augustyniak

Opcje strony