Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/majatek-centrum/3453,Majatek-Centrum-Obslugi-Administracji-Rzadowej.html
2021-01-17, 23:03

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2019 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 
134 798,42 zł
2.
Środki trwałe w tym:
 
204 541 493,71
 
grunty
 
183 715 300,00 zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
18 154 928,42 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
1 572 234,38 zł
 
środki transportu
 
1 049 460,30 zł
 
inne środki trwałe
 
49 570,61 zł

Metadane

Data publikacji : 03.10.2013
Data modyfikacji : 13.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kułakowska-Strug
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kułakowska - Strug

Opcje strony