Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/majatek-centrum/3453,Majatek-Centrum-Obslugi-Administracji-Rzadowej.html
2022-01-25, 00:04

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 
35 948,52 zł
2.
Środki trwałe w tym:
 

​208 548 271,16
 
grunty
 
183 715 300,00 zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
19 895 971,82 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
1 822 228,57 zł
 
środki transportu
 
3 088 930,55 zł
 
inne środki trwałe
 
25 840,22 zł

Metadane

Data publikacji : 03.10.2013
Data modyfikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kułakowska-Strug
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kułakowska - Strug

Opcje strony