Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/majatek-centrum/3453,Majatek-Centrum-Obslugi-Administracji-Rzadowej.html
14.07.2024, 00:12

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Stan na dzień 31 grudnia 2023 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 

250 301,13 zł

2.
Środki trwałe w tym:
 
261 988 457,75 zł
 
grunty
 
183 715 300,00  zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
65 388 583,85 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
8 139 018,97 zł
 
środki transportu
 
4 210 773,26 zł
 
inne środki trwałe
 
534 781,67 zł

Metadane

Data publikacji : 27.01.2023
Data modyfikacji : 06.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kułakowska-Strug
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kułakowska - Strug

Opcje strony