Centrum Obsługi Administracji Rządowej

https://bip.centrum.gov.pl/cuw/majatek-centrum/3453,Majatek-Centrum-Obslugi-Administracji-Rzadowej.html
2023-12-08, 20:25

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Majątek Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 roku, podany według wartości bilansowej:

RODZAJ
 
WARTOŚĆ
1.
Wartości niematerialne i prawne
 

 

117 731,06 zł
2.
Środki trwałe w tym:
 

215 943 914,65 zł
 
grunty
 
183 715 300,00 zł
 
budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 
25 444 982,80 zł
 
urządzenia techniczne i maszyny
 
2 281 225,09 zł
 
środki transportu
 
4 462 780,93 zł
 
inne środki trwałe
 
39 625,83 zł

Metadane

Data publikacji : 27.01.2023
Data modyfikacji : 27.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Kułakowska-Strug
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kułakowska - Strug

Opcje strony