Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Informacja o zbędnych/zużytych składnikach majątku ruchomego

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2303, ze zm.) informujemy, że Centrum Obsługi Administracji Rządowej działające na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania/darowizny zbędne/zużyte składniki majątku ruchomego wymienione w załączniku do Informacji.


Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych.

Darowizna następuje na pisemny wniosek jednostek niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Wnioski w sprawie nieodpłatnego przekazania/darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku do Informacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r., w jednej z poniżej wskazanych form:


1.    elektronicznej na adres:
e-mail: miloslaw.majstruk@centrum.gov.pl;
2.    papierowej na adres:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
 
Osoba upoważniona do kontaktu:
Miłosław Majstruk, tel. +48 734 115 010,
e-mail: miloslaw.majstruk@centrum.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 03.06.2024
Data modyfikacji : 14.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Kułakowska - Strug
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Kułakowska - Strug

Opcje strony

do góry