Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Regulamin Monitoringu Wizyjnego

Zał/13/PBI - Regulamin Monitoringu Wizyjnego

 

Monitoring wizyjny stosowany na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71 stanowi przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu zapewnienie bezpieczeństwa mienia.

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej, określa reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, możliwości udostępniania zgromadzonych danych, a także określa prawa podmiotu danych.

§ 2

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej Instytucja Gospodarki Budżetowej z siedzibą
w Warszawie przy ul. Powsińskiej 69/71, 00 - 844 Warszawa, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w systemie monitoringu wizyjnego:

a) IOD  COAR, 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71,

b) e-mail: iod@centrum.gov.pl,

c) tel. 22 694 64 49.

 

3. Dane firmy ochroniarskiej

§ 3

1. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie i w obiektach COAR przy ul. Powsińskiej 69/71
w Warszawie.

2. Przez infrastrukturę COAR objętą monitoringiem wizyjnym należy rozumieć:

 1. budynek dyrekcyjny - niski biurowy
 2. garaże  samochodów osobowych
 3. stacje obsługi samochodów
 4. stacje benzynową
 5. budynek ekspedycji
 6. garaże samochodów ciężarowych
 7. budynek pralni z domkiem ogrodnika
 8. warsztaty wielobranżowe
 9. wysoki biurowiec
 10. magazyn centralny
 11. drukarnia
 12. budynek Wydziału Obsługi
 13. budynek sklepu
 14. tereny zielone

3. Dane osobowe w systemie monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a przetwarzanie danych jest niezbędne ze względu na cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora.

4. Odbiorcami danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy COAR oraz firma świadcząca usługi
w zakresie kompleksowej ochrony obiektów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 4

1. Dane osobowe pracowników COAR są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

2.  Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika.

3. Nie obejmuje się monitoringiem miejsc, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w tym pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek lub palarni.

3. Administrator danych udostępnia dane z monitoringu wizyjnego tylko i wyłącznie na wniosek właściwym organom Państwa w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

§ 5

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

2. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.

3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).

4. Okres przechowywania nagrań wynosi maksymalnie 3 miesiące. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.05.2018
Data modyfikacji : 25.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Redaktor Centrum
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor Centrum
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Łapiński

Opcje strony

do góry