Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Redaktor Centrum Redaktor Centrum 18.05.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
14.07.2023 16:40 Tomasz Kopyra
modyfikacja
14.07.2023 16:38 Tomasz Kopyra
modyfikacja
14.07.2023 16:34 Tomasz Kopyra
publikacja
Załącznik: Schemat organizacyjny COAR
14.07.2023 16:30 Tomasz Kopyra
modyfikacja
14.07.2023 16:29 Tomasz Kopyra
skasowanie
Załącznik: Struktura organizacyjna COAR
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja Centrum
14.07.2023 16:28 Tomasz Kopyra
modyfikacja
10.03.2023 14:29 Tomasz Kopyra
publikacja
Załącznik: Struktura organizacyjna COAR
10.03.2023 14:25 Tomasz Kopyra
skasowanie
Załącznik: SCHEMAT ORGANIZACYJNY COAR
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja Centrum
10.03.2023 14:25 Tomasz Kopyra
modyfikacja
14.01.2022 11:20 Tomasz Kopyra
modyfikacja
14.01.2022 11:15 Tomasz Kopyra
publikacja
Załącznik: SCHEMAT ORGANIZACYJNY COAR
14.01.2022 11:14 Tomasz Kopyra
modyfikacja
14.01.2022 11:00 Tomasz Kopyra
modyfikacja
24.03.2021 17:24 Anna Pajdała
publikacja
24.03.2021 17:24 Anna Pajdała
modyfikacja
16.06.2020 10:46 Anna Pajdała
modyfikacja
17.10.2019 14:41 Monika Kaliszczak - Delewska
modyfikacja
03.07.2019 15:19 Monika Kaliszczak - Delewska
modyfikacja
21.05.2019 10:14 Joanna Guzowska
modyfikacja
22.08.2018 09:24 Joanna Kaliniec
modyfikacja
06.06.2017 16:09 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
02.03.2017 09:28 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
03.01.2017 11:47 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
02.01.2017 09:21 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
24.10.2016 09:55 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
24.10.2016 09:48 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
08.07.2016 11:44 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
05.01.2016 11:59 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
31.12.2015 11:06 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
02.12.2015 10:11 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
16.10.2015 14:27 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
16.10.2015 10:17 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
16.04.2015 14:31 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
16.04.2015 14:31 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
16.04.2015 14:31 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
16.04.2015 14:31 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
16.04.2015 14:30 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
10.01.2014 13:50 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
10.01.2014 13:46 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
10.01.2014 13:46 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
10.01.2014 13:45 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Dyrektorem Centrum oraz Dyrektorami Pionów w Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
10.01.2014 13:42 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 1 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Dyrektorem Centrum oraz Dyrektorami Pionów w Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
10.01.2014 13:39 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:58 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 4 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:57 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 3 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Dyrektorem Centrum oraz Dyrektorami Pionów w Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:56 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:56 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:56 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:56 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 2 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej niektórych komórek organizacyjnych Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:54 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
24.05.2013 09:53 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
17.05.2013 13:11 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 12:22 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 38 – podział zadań i kompetencji pomiędzy Dyrektorem Centrum oraz Dyrektorami Pionów w Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 12:20 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 37 – określenia struktury organizacyjnej niektórych komórek organizacyjnych Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 12:17 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 12:16 Krzysztof Łapiński
skasowanie
Dokument: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 12:13 Krzysztof Łapiński
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 36 – Regulamin Organizacyjny Centrum Usług Wspólnych
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 11:52 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 11:52 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
16.05.2013 11:51 Krzysztof Łapiński
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
07.08.2012 16:12 Monika Orzeł-Popławska
Starszy Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 25 – podział kompetencji
Kategoria: Organizacja CUW
07.08.2012 16:11 Monika Orzeł-Popławska
Starszy Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 – podział kompetencji
Kategoria: Organizacja CUW
07.08.2012 16:11 Monika Orzeł-Popławska
Starszy Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 – podział kompetencji
Kategoria: Organizacja CUW
07.08.2012 16:09 Monika Orzeł-Popławska
Starszy Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
07.08.2012 16:03 Monika Orzeł-Popławska
Starszy Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
08.05.2012 12:34 Monika Orzeł-Popławska
Starszy Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
31.01.2011 12:34 Sławomir Janowski
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
24.01.2011 15:48 Sławomir Janowski
Główny Specjalista
modyfikacja
Załącznik: Schemat organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
21.01.2011 13:12 Sławomir Janowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Regulamin Organizacyjny
Kategoria: Organizacja CUW
21.01.2011 13:11 Sławomir Janowski
Główny Specjalista
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 11 – podział kompetencji
Kategoria: Organizacja CUW
21.01.2011 13:10 Sławomir Janowski
Główny Specjalista
modyfikacja
Kategoria: Organizacja CUW
18.01.2011 22:09 Sławomir Janowski
Główny Specjalista
publikacja
do góry