Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Programista C#

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza nabór na stanowisko:

 

Programista C#

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Współtworzenie i implementowanie oprogramowania wspierającego kluczowe procesy firmy;
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w firmie;
 • Projektowanie, tworzenie i rozwijanie rozwiązań zgodnie z wymaganiami;
 • Dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań;
 • Analizowanie wymagań oraz architektury rozwiązania;
 • Proponowanie ulepszeń oraz rozwiązań występujących problemów;
 • Projektowanie i implementacja rozwiązań w oparciu o platformę .NET oraz MSSQL;
 • Utrzymanie i refaktoring istniejącego kodu.

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie;
 • Minimum 2 lata doświadczenia w na stanowisku programisty .NET;
 • Umiejętność programowania w języku C#;
 • Znajomość platformy ASP.NET, MVC5, HTML5, CSS3;
 • Znajomość Microsoft SQL Server i T-SQL;
 • Doświadczenie w wykorzystaniu oprogramowania kontroli wersji: Git;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, w szczególności rozwiązywania złożonych problemów technicznych;
 • Zorientowanie na rozwiązywanie problemów organizacji poprzez zastosowanie oprogramowania;
 • Niekaralność.

 

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na stosowanie rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej;
 • Znajomość języka Javascript;
 • Znajomość biblioteki jQuery;
 • Znajomość framework’a Bootstrap;
 • Znajomość framework’a .Net Core.

 

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych;
 • Możliwość wdrażania własnych inicjatyw;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Pracę w prestiżowej instytucji;
 • Szkolenia.

 

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej;
 • dołączyć oświadczenia - o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; braku karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-­mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.


Proponowana wysokość wynagrodzenia brutto: od 4 000 zł do 11 000 zł. 

Swoje oferty możecie Państwo składać do 28.09.2020 r.

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa z dopiskiem na kopercie „nabór –Programista C#”. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi    Administracji Rządowej z siedzibą 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000373135, REGON: 142746130, NIP: 5213590436, jako pracodawca.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: iod@centrum.gov.pl, tel. 22 694 64 49.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy ⃰będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zgodnie z natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

⃰ Przepisy prawa pracy: podstawa prawna art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR.

5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

a) do zakończenia procesu rekrutacji;

b) w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.

6. Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 03.09.2020
Data modyfikacji : 03.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry