Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

Programista

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza nabór na stanowisko:

 

Programista

Miejsce pracy: Warszawa

Twój zakres obowiązków:

 • Współtworzenie i implementowanie oprogramowania wspierającego kluczowe procesy firmy;
 • Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w firmie;
 • Projektowanie, tworzenie i rozwijanie rozwiązań zgodnie z wymaganiami;
 • Dbanie o jakość dostarczanych rozwiązań;
 • Analizowanie wymagań oraz architektury rozwiązania;
 • Proponowanie ulepszeń oraz rozwiązań występujących problemów;
 • Projektowanie i implementacja rozwiązań w oparciu o platformę .NET oraz MSSQL;
 • Utrzymanie i refaktoring istniejącego kodu.

Nasze wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie;
 • Minimum 2 lata doświadczenia w na stanowisku programisty .NET;
 • Umiejętność programowania w języku C#;
 • Znajomość platformy ASP.NET, MVC5, HTML5, CSS3;
 • Znajomość Microsoft SQL Server i T-SQL;
 • Doświadczenie w wykorzystaniu oprogramowania kontroli wersji: Git;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, w szczególności rozwiązywania złożonych problemów technicznych;
 • Zorientowanie na rozwiązywanie problemów organizacji poprzez zastosowanie oprogramowania.

Mile widziane:

 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na stosowanie rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej;
 • Znajomość języka Javascript;
 • Znajomość biblioteki jQuery;
 • Znajomość framework’a Bootstrap;
 • Znajomość framework’a .Net Core.

 

To oferujemy:

 • Umowę o pracę;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podejmowania ciekawych wyzwań zawodowych;
 • Możliwość wdrażania własnych inicjatyw;
 • Przyjazne środowisko pracy;
 • Pracę w prestiżowej instytucji;
 • Dostęp do programu szkoleń.

 

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej;
 • dołączyć oświadczenia - o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych; braku karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-­mail w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Swoją ofertę, zawierającą:

 • CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
 • podpisane oświadczenia o treści:
  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. „Dane osobowe wykraczające poza zakres wynikający z przepisów prawa przekazuję dobrowolnie i z własnej inicjatywy”

prześlij na adres:

 • rekrutacja@centrum.gov.pl
  lub
 • Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 00-903 Warszawa

 

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w rekrutacji zostaną poinformowani o terminie spotkania telefonicznie lub poprzez e-mail. 

 

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda
na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione
  do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:
 1. do zakończenia procesu rekrutacji;
 2. w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 1. Mają Państwo prawo do:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne,
  aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 2. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Metadane

Data publikacji : 31.12.2021
Data modyfikacji : 12.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Jefimow

Opcje strony

do góry