Centrum Obsługi Administracji Rządowej

Aktualnie znajdujesz się na:

CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) jest instytucją gospodarki budżetowej powołaną przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w celu zapewnienia realizacji zadań publicznych przez KPRM.

 

Administrator Systemów

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Administracja i nadzór nad serwerami opartymi o system Windows Server, lub/i systemami z rodziny Linux, w tym również w środowiskach wirtualnych;
 • Monitorowanie i utrzymywanie systemów serwerowych przy użyciu wbudowanych komponentów Windows lub przy użyciu innych narzędzi:
 • Zarządzanie środowiskiem Kopi Zapasowych;
 • Komunikacja z serwisami technicznymi przy zgłoszeniach realizowanych przez firmy trzecie;
 • Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów, przyjmowanie, analizowanie i realizowanie zgłoszeń;
 • Realizowanie procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 • Rzetelne prowadzenie dokumentacji i rejestrów dotyczących bieżącej obsługi użytkowników, w szczególności wniosków i protokołów, zgodnie z ustalonymi procesami i procedurami;
 • Wspieranie pierwszej linii wsparcia innych komórek organizacyjnych.

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie;
 • Minimum 2 lata doświadczenia w IT na podobnym stanowisku;
 • Znajomość konfiguracji i administracji serwerami Microsoft Windows Server lub/i serwerami z rodziny Linux;
 • Znajomość protokołów: TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DNS, DHCP, SSH, NTP;
 •  Mile widziana znajomość konfiguracji i administracji IIS/MS SQL lub/i Apache/MySQL;
 • Mile widziana znajomość konfiguracji i administracji Active Directory (zarządzanie użytkownikami, uprawnieniami, GPO itp.);
 • Mile widziana znajomość konfiguracji i administracji serwerami VMWare ESXi lub MS Hyper-V;
 • Podstawowa wiedza z zakresu bezpieczeństwa IT i zabezpieczania/hardeningu systemów;
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym wykorzystanie dokumentacji technicznej w praktyce;
 • Samodzielność w zdobywaniu informacji i inicjatywa w działaniu;
 • Umiejętność tworzenia procedur, procesów i tworzenia dokumentacji technicznej;
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, w szczególności w nawiązywaniu dobrych relacji z użytkownikami i współpracownikami;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność analitycznego myślenia, w szczególności rozwiązywania złożonych problemów technicznych;
 • Zorientowanie na szczegóły;
 • Nastawienie na wynik;
 • Niekaralność.

 

Dodatkowe atuty:

 • język angielski;
 • tworzenie skryptów w środowisku Windows i Linux;
 • znajomość EMC NetWorker i bibliotek taśmowych.

Oferujemy:

 • Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego;
 • Pracę w prestiżowej instytucji;
 • Szkolenia.

Co musisz zrobić:

 • przygotować cv z wskazaniem przebiegu pracy zawodowej.

 

Swoją ofertę możesz złożyć do 12.03.2021 r.

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Obsługi Administracji Rządowej,  ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa. Dokumenty można przesłać elektronicznie na adres: rekrutacja@centrum.gov.pl.

 

Klauzula informacyjna.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacji.

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej z siedzibą  02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69/71,e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl.

 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej  na adres: COAR lub IOD COAR, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, e-mail: sekretariat@centrum.gov.pl lub iod@centrum.gov.pl.

 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie Pracy  będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Centrum Obsługi Administracji Rządowej będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w Państwa dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Państwa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłączenie upoważnieni pracownicy COAR oraz podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:

     a)       do zakończenia procesu rekrutacji;

     b)      w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy. 

6. Mają Państwo prawo do:

     ·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

     ·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

     ·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     ·         prawo do usunięcia danych osobowych;

     ·         prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

8Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 12.02.2021
Data modyfikacji : 24.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Gimpel Wydział Kadrowo-Płacowy
Osoba modyfikująca informację:
Małgorzata Gimpel

Opcje strony

do góry